Chủ nhật, 03/03/2024, 23:43[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 5, 23/11/2023 | 17:48:14
7,877 lượt xem
Chiều ngày 23/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 231123_-_Hop_HDND_tinh.mp4?_t=1700747833

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình về: Phê duyệt dự án cần thu hồi đất (cụm công nghiệp Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023; ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024; ban hành Nghị quyết quy định không thu lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình; điều chỉnh một số nội dung đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh Thái Bình; ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu liên hợp công nghiệp phụ trợ điện khí và Trung tâm điện khí LNG Thái Bình.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Đại biểu tham gia ý kiến đóng góp vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ kỳ họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo; đồng thời đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm tra kỹ tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp. Trong đó, khi quy định hệ số điều chỉnh giá đất phải tính toán hệ số giá đất chính xác, phù hợp thực tế để thực hiện đồng bộ với các văn bản pháp luật khác liên quan; điều chỉnh một số nội dung đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã theo hướng mở để nghị quyết sau ban hành việc triển khai được thuận lợi. Những dự án liên quan nhiều đến cộng đồng dân cư phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi  của người dân bị ảnh hưởng nhằm tạo đồng thuận cao. 

Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các ban HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa câu chữ các tờ trình bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, góp phần tổ chức thành công kỳ họp.

Thu Hiền

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày