Chủ nhật, 03/03/2024, 22:38[GMT+7]

Tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

Thứ 6, 29/12/2023 | 15:59:23
9,156 lượt xem
Sáng ngày 29/12, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện, thành phố dự hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 291223_-_Tong_ket_cong_tac_noi_chinh.mp4?_t=1703848691

 

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở ngày càng chặt chẽ, chủ động, góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên về an ninh trật tự. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm đạt kết quả tốt; số vụ về trật tự xã hội, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, kéo giảm. Các ngành trong khối nội chính đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm, nhiều vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể hơn. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sau 1 năm hoạt động đã đi vào nền nếp, chủ động đưa các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khá nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tổ chức, bộ máy các cơ quan tư pháp tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu thảo luận, phân tích những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết; thực trạng và kết quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đại biểu cũng thông tin, đánh giá thêm về tình hình nhân dân; những vấn đề tiềm ẩn về an ninh trật tự; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; những tồn đọng trong giải quyết chế độ chính sách, quản lý đất đai; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền  ở cơ sở; dự báo tình hình thời gian tới, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề tồn tại mang tính chất phổ biến để không phát sinh những điểm nóng, những vấn đề phức tạp…

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị.Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cơ bản thống nhất với những đánh giá kết quả đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó đã quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề  phức tạp nổi lên; tăng cường đối thoại giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; qua đó tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng trong xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những nguyên nhân chủ quan, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung giải quyết rốt ráo, dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, giữ vững ổn định tình hình, không để phát sinh thêm các “điểm nóng”, phức tạp. Đồng chí nhấn mạnh năm 2024 là năm rất quan trọng, năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, trước yêu cầu phát triển của tỉnh và những vấn đề thực tiễn nảy sinh thì yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp rất nặng nề. Vì vậy, các cấp, các ngành cần tập trung nắm chắc, dự báo đúng tình hình, giải quyết  những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và cải cách tư pháp; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, tiếp xúc với nhân dân; đặc biệt quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, những vấn đề nhân dân bức xúc, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm tức việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và quan tâm xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân bảo đảm có kết quả. Các cơ quan chức năng phát huy hơn nữa hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Mạnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày