Thứ 6, 19/04/2024, 18:31[GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 4, 28/02/2024 | 18:16:04
28,614 lượt xem
Chiều ngày 28/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 7 thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh từ sau phiên họp thứ 6; quán triệt một số nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Video: 280224_-_Hop_phong_chong_tham_nhung.mp4?_t=1709131305

 

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp.  

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp.  

 Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trong thời gian từ sau phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo tỉnh đến nay, tình hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, không phát sinh vụ án, vụ việc liên quan tham nhũng, tiêu cực có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo ban hành kịp thời Chương trình công tác năm 2024 bám sát chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phù hợp tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp, các ngành triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện tích cực, bảo đảm đúng quy định.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt hiệu quả và có tác dụng tích cực góp phần giữ vững ổn định tình hình. Các cơ quan, đơn vị và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo đều được các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo và đã có kết quả cụ thể. Ngoài ra, đồng chí đã phân tích, đánh giá một số tình hình nổi lên trên địa bàn hiện nay và gợi ý hướng giải quyết.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức, đề cao vai trò tập thể Ban Chỉ đạo tỉnh, vai trò cá nhân từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trên từng lĩnh vực phụ trách để thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, thông tin báo cáo cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung và đối tượng cụ thể nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa và hiệu quả tốt. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền nhằm hoàn thiện đầy đủ cơ chế, chính sách, quy định của tỉnh; chú trọng ban hành đầy đủ các quy định, quy chế, quy trình và các quy chế phối hợp giữa các ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung khắc phục hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như: đất đai, môi trường, quản lý tài sản công, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản… Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra công vụ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chú trọng chỉ đạo thực hành tiết kiệm ngay từ đầu năm. Nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng. Cấp ủy các cấp phải chủ động rà soát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề còn tiềm ẩn phức tạp và những vấn đề còn tồn đọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đào Quyên


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày