Thứ 4, 24/04/2024, 16:38[GMT+7]

Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:07:16
26,554 lượt xem
Chiều ngày 27/3, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức cuộc họp tháng 3 nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo trong tháng 3/2024.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 270324_-_BAN_CHI_DAO.mp4?_t=1711539425

 

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp. 

Trong thời gian từ sau phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo tỉnh (tháng 2/2024) đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định. Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Các cấp, các ngành tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Các ngành tố tụng tích cực điều tra, xử lý vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tuy vậy, một số vấn đề nổi lên thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tài sản công tiềm ẩn vấn đề phức tạp.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh thống nhất tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành và các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Xây dựng ý thức tự giác, gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Phê phán, lên án, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: đất đai, tài chính, ngân hàng, hải quan, công tác cán bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; dự thảo kế hoạch thực hiện Quy định số 114- QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày