Thứ 7, 25/05/2024, 03:42[GMT+7]

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:27:40
15,193 lượt xem
Sáng ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Video: 100524_-_Quan_triet_NQ.mp4?_t=1715343298

 

Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại 2 điểm cầu tại Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. 

Nghị quyết số 41-NQ/TW và Chương trình hành động của Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng, lực lượng nòng cốt của đội ngũ doanh nhân góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đề ra đến năm 2030 có khoảng 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, khoảng 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh cho 200.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp; hỗ trợ hội nhập, kết nối và xúc tiến hợp tác quốc tế cho 30.000 lượt doanh nhân, doanh nghiệp. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 500 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp lớn và 5.000 doanh nhân lãnh đạo kế cận. Đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Để đạt được các mục tiêu này, Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cùng phương thức tổ chức thực hiện để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế có tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị cũng triển khai chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Sau hội nghị, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể. Bám sát Nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để sớm thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển doanh nhân vào từng mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước. Tập trung tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, sứ mệnh, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Mỗi ban, bộ ngành Trung ương và địa phương phải tìm ra những nguyên nhân, tồn tại để khắc phục những hạn chế, yếu kém và có định hướng, giải pháp xây dựng đội ngũ doanh nhân phát triển. Hoàn thiện chính sách, pháp luật, đặc biệt có chính sách đột phá, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

 Thu Hiền


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày