Thứ 2, 04/03/2024, 15:12[GMT+7]

Hưng Hà: Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 19/12, Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

19.12.2023 | 16:33 PM

Thái Bình: Kết nối 211 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)

Ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp...

04.12.2023 | 09:02 AM

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Đồng chí Triệu...

28.11.2023 | 17:21 PM

Quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho cán bộ công đoàn

Chiều ngày 18/10, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 10/4/2023 của Ban...

18.10.2023 | 18:01 PM

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho đội ngũ cán bộ MTTQ

Sáng ngày 11/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho hơn 350 đại biểu...

11.08.2023 | 16:55 PM

Tiền Hải: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Sáng ngày 4/8, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy...

04.08.2023 | 15:39 PM

Quỳnh Phụ: Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết

Sáng ngày 2/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết,...

02.08.2023 | 18:12 PM

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy

Sáng ngày 21/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung...

21.07.2023 | 15:23 PM

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thành phố Thái Bình

Sáng ngày 13/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Thành ủy, UBND thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán...

13.07.2023 | 16:06 PM

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Thái Thụy

Sáng ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị tuyên truyền,...

13.06.2023 | 17:03 PM

Huyện đoàn Quỳnh Phụ: Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12

Sáng ngày 8/6, Huyện đoàn Quỳnh Phụ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ...

08.06.2023 | 17:53 PM

Tuyên truyền, quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 30/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp và Huyện ủy, UBND huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán...

30.05.2023 | 17:36 PM

Huyện ủy Tiền Hải: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Sáng ngày 26/4, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc đẩy mạnh xây dựng...

26.04.2023 | 17:20 PM

Ban Tuyên giáo Trung ương: Quán triệt, triển khai một số quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 6/4, tại Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam, Tỉnh ủy...

06.04.2023 | 15:14 PM

Hà Tĩnh học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 22/3, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây...

23.03.2023 | 10:34 AM