Thứ 4, 08/02/2023, 17:15[GMT+7]

Hơn 400 cán bộ, phóng viên Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Ngày 13/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố Hà Nội nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền...

14.12.2022 | 11:11 AM

Thành ủy Thái Bình: Học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết

Sáng ngày 13/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng...

13.12.2022 | 16:54 PM

Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Hưng Hà

Sáng ngày 30/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng,...

30.11.2022 | 16:03 PM

Hà Nội: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, các quận, huyện, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành...

21.11.2022 | 08:07 AM

Đông Hưng: Thông báo, quán triệt, triển khai một số nghị quyết quan trọng

Sáng ngày 21/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII);...

21.10.2022 | 20:22 PM

Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở huyện Hưng Hà

Chiều ngày 18/10, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và triển khai, quán triệt...

18.10.2022 | 18:44 PM

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà: Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 58 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương

Sáng ngày 12/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ và Hướng dẫn...

12.10.2022 | 13:16 PM

Tuyên truyền, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại thành phố Thái Bình

Sáng ngày 7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền,...

07.10.2022 | 17:08 PM

Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Tiền Hải

Sáng ngày 4/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng,...

04.10.2022 | 15:39 PM

Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Vũ Thư

Sáng ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng,...

21.09.2022 | 15:18 PM

Đà Nẵng quán triệt các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chiều 13/9, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu...

13.09.2022 | 19:49 PM

Hà Nam quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ...

25.08.2022 | 00:25 AM

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung...

24.08.2022 | 18:04 PM

Thái Bình: Kết nối 303 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...

21.07.2022 | 14:08 PM

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chiều ngày 15/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu...

15.05.2022 | 20:45 PM