Thứ 5, 23/03/2023, 21:35[GMT+7]

Hà Nam quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ...

25.08.2022 | 00:25 AM

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Quân cảng Sài Gòn vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung...

24.08.2022 | 18:04 PM

Thái Bình: Kết nối 303 điểm cầu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

Ngày 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp...

21.07.2022 | 14:08 PM

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ: Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Chiều ngày 15/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn huyện học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu...

15.05.2022 | 20:45 PM

Thành phố: Học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chiều ngày 29/4, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 25/11/2021 của Ban Chấp...

29.04.2022 | 21:04 PM

Quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Sáng ngày 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt kết luận, quy định Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII...

21.04.2022 | 15:39 PM

Huyện ủy Kiến Xương: Quán triệt, triển khai một số nội dung về công tác cán bộ

Sáng ngày 7/4, Huyện ủy Kiến Xương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định, quy định, kế hoạch của Ban...

07.04.2022 | 17:04 PM

Quán triệt, triển khai các quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Sáng ngày 29/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

29.03.2022 | 18:17 PM

Quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đối...

16.03.2022 | 16:13 PM

Quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng ngày 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

09.12.2021 | 18:12 PM

Thành phố: Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

Sáng ngày 24/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương...

24.11.2021 | 16:44 PM

Khảo sát việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Hưng Hà

Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, nắm tình hình việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của...

11.10.2021 | 18:48 PM

Liên đoàn Lao động tỉnh: Quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nhân, công đoàn

Sáng ngày 26/7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nhân, công đoàn...

26.07.2021 | 16:27 PM

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại...

21.07.2021 | 00:00 AM

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chiều ngày 14/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tới 52 điểm cầu trong cả nước về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị...

14.07.2021 | 19:04 PM