Chủ nhật, 16/06/2024, 06:26[GMT+7]

Phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:37:44
6,798 lượt xem
Sáng ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và văn bản liên quan. Đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu UBND các huyện, thành phố.

Các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Đại biểu ở các điểm cầu đã thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới về thực hiện dân chủ ở nước ta, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương tập trung tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị cho phù hợp với quy định của Luật và các văn bản liên quan. Thực hành và phát huy dân chủ cần phải được nâng lên ở các cấp, các ngành thông qua việc công khai, minh bạch, trách nhiệm gắn liền với cải cách hành chính, công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đạo đức công vụ, hội nghị người lao động… Gắn phát huy dân chủ với cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

 Đào Quyên

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày