Thứ 5, 23/03/2023, 21:08[GMT+7]

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong 2 ngày 28, 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc...

28.04.2021 | 17:32 PM

Sở Tư pháp: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 19/4, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

19.04.2021 | 18:07 PM

Hội Nông dân thành phố Thái Bình: Tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp ( tin quên gửi đt)

Chiều ngày 16/4, Hội Nông dân thành phố Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt Chiến lược phát triển KT-XH

Sáng 28/3, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng ngày 2/3, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết...

02.03.2021 | 19:57 PM

Quỳnh Phụ: Quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng ngày 27/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –...

27.01.2021 | 16:30 PM

Quán triệt các chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 6/1, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết...

06.01.2021 | 16:21 PM

Tiền Hải: Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Chiều ngày 30/6, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ...

30.06.2020 | 18:35 PM

Quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020

Sáng ngày 18/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 và thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

18.06.2020 | 15:49 PM

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng

Sáng ngày 12/6, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị...

12.06.2020 | 15:07 PM

Quán triệt chuyên đề học và làm theo Bác năm 2020

Sáng ngày 21/2, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

21.02.2020 | 15:26 PM

Quỳnh Phụ: Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 11 và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Sáng ngày 28/12, Huyện ủy Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị trung ương 11 và một số văn bản mới của Bộ Chính trị,...

29.12.2019 | 22:59 PM