Thứ 5, 23/03/2023, 20:51[GMT+7]

Thành ủy Thái Bình: Học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết

Thứ 3, 13/12/2022 | 16:24:54
1,900 lượt xem
Sáng ngày 13/12, Thành ủy Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Hoàng Văn Thành , Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết 06 - NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022- 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phát huy giá trị đạo đức, lối sống, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng sự phát triển bền vững thành phố Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố đã triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết.

Lãnh đạo UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Sau hội nghị, Thành ủy chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và đoàn thể các cấp tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi 2 nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết. Qua đó, góp phần sớm đưa thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh và là một trong những đô thị phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Minh Nguyệt