Thứ 5, 23/03/2023, 22:08[GMT+7]

Đông Hưng: Thông báo, quán triệt, triển khai một số nghị quyết quan trọng

Thứ 6, 21/10/2022 | 18:02:42
702 lượt xem
Sáng ngày 21/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

258 đại biểu là lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy được thông tin nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 02-NQ/HU. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội trong toàn huyện tổ chức tuyên truyền, quán triệt kết quả của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Nghị quyết số 02-NQ/HU tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện.

Đường ĐH.55 qua địa bàn xã Đông Xá bảo đảm tiến độ thi công nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của của công tác giải phóng mặt bằng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý đất đai. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và nắm tình hình liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

Thu Hiền