Thứ 6, 31/03/2023, 20:41[GMT+7]

Tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Vũ Thư

Thứ 4, 21/09/2022 | 15:02:48
369 lượt xem
Sáng ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại huyện Vũ Thư. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số vấn đề tại hội nghị.

150 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư được quán triệt nội dung Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 1/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; các văn bản chỉ đạo của tỉnh triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của trung ương và một số điểm cần lưu ý trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Các đại biểu cũng được thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Ngay sau hội nghị này, Huyện ủy Vũ Thư xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, địa phương trên địa bàn, đưa công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đi vào nền nếp và thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng ý thức tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tốt xét xử, thi hành án tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo đến từng chi bộ tổ chức sinh hoạt và thảo luận, làm rõ 19 nhóm hành vi tiêu cực gắn với từng cá nhân, gắn với vị trí, nhiệm vụ công tác để xác định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày