Thứ 5, 23/03/2023, 22:07[GMT+7]

Hà Nội: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Chủ nhật, 20/11/2022 | 17:28:15
478 lượt xem
Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, các quận, huyện, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả...

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đây là dịp để giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết  trong các tầng lớp nhân dân.

Về hình thức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết gồm: Kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Trong đó, hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Thường trực Thành ủy chủ trì) theo hình thức trực tuyến kết nối đường truyền từ trung ương tới cơ sở; thời gian 2,5 ngày, hoàn thành trong tháng 11/2022.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức theo hình thức trực tiếp gồm các lớp: Đội ngũ báo cáo viên thành phố, phóng viên các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học - kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn; thời gian 2 ngày, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức cho các đảng viên, cán bộ không có điều kiện tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc hoặc do nhu cầu tổ chức nghiên cứu, học tập sâu hơn cho những đối tượng đặc thù theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến ở nơi có điều kiện. Các hội nghị này, đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp truyền đạt hoặc có thể mời báo cáo viên; thời gian 2 ngày, hoàn thành trong tháng 12/2022.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quận, huyện, thị ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.../. 

Theo dangcongsan.vn