Chủ nhật, 19/05/2024, 18:15[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 2, 13/05/2024 | 16:57:28
11,547 lượt xem
Chiều ngày 13/5, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Video: 130524__HOP_THUONG_TRUC_HDND.mp4?_t=1715605984

 

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành có liên quan.

Đại diện các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình về: ban hành nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình; ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học nghề chương trình chất lượng cao, học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2024.

 Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

 Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung, phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nội dung các tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp đều là những vấn đề cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là thực hiện hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, điều chỉnh đất triển khai thực hiện một số dự án lớn. 

Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, đồng thời đề nghị các ban của HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát kỹ, nghiên cứu các văn bản của Trung ương, tham mưu đúng, trúng cho tỉnh. Sau ban hành nghị quyết, UBND tỉnh thể chế hóa, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công.  

 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày