Thứ 4, 26/06/2024, 06:07[GMT+7]

Quốc hội thảo luận về các nghị quyết trình Kỳ họp thứ 7

Thứ 6, 07/06/2024 | 15:56:28
16,608 lượt xem
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 7/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước) và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp.

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao và đánh giá công tác quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức ở trong và ngoài nước nhưng thu ngân sách vượt 28,8% so với dự toán. Chi ngân sách cơ bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước, chi thường xuyên bằng 59% tổng chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách thấp hơn dự toán Quốc hội giao, nợ công trong giới hạn cho phép, kỷ luật thu, chi ngân sách từng bước được cải thiện.

Các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ khắc phục tình trạng lập, gửi báo cáo quyết toán chậm; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách như: ước thực hiện thu, chi và lập dự toán không sát, hủy bỏ dự toán, chuyển nguồn cuối năm lớn có xu hướng tăng, vẫn còn tình trạng tính thiếu thuế, phí phải nộp. Giải ngân vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản còn nhiều ở khối cấp địa phương, vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Còn tình trạng sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí, chi sai quy định, còn những khoản tạm ứng quá hạn, ứng trước dự toán chưa thu hồi. Đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân vi phạm; đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực quản lý quyết toán ngân sách nhà nước; chủ động kiểm soát, ứng phó với các rủi ro, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước, bội chi nợ công; tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; đề nghị sớm sửa đổi một số nội dung của Luật Ngân sách nhà nước để tiếp tục đổi mới công tác quản lý ngân sách nhà nước và công tác lập báo cáo tài chính nhà nước…

Đối với dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản ủng hộ việc ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 119/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và cho rằng, việc ban hành Nghị quyết nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị và Kết luận số 79-KL/TW ngày 13/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tăng cường nguồn lực tài chính, cơ chế tự chủ và tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là thành phố cảng biển, đô thị quốc tế. Dự thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 trên cơ sở tiếp tục thực hiện các chính sách của Nghị quyết số 119/2019/QH14 của Quốc hội đang thực hiện có hiệu quả; bỏ các nội dung, chính sách không còn phù hợp khi thực hiện chính thức tổ chức chính quyền đô thị; đồng thời, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù sửa đổi bổ sung theo 2 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù với 30 chính sách cụ thể là phù hợp với thực tiễn, sẽ giúp tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc hiện nay cho thành phố Đà Nẵng, tạo động lực cho thành phố Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án về dự án Luật Phòng, chống mua bán người và tiến hành thảo luận tại hội trường về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vũ Sơn Tùng

(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày