Chủ nhật, 21/07/2024, 22:34[GMT+7]

Bạn Lại Thị Lành đoạt giải Nhất Cuộc thi tuần 2 tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

Thứ 2, 06/04/2020 | 14:38:22
1,380 lượt xem
Trong tuần thi thứ 2 cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng số người dự thi đã tăng lên gần 2,5 lần so với tuần 1. Ban Tổ chức chúc mừng bạn Lại Thị Lành, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đã đoạt giải Nhất tuần thứ hai.

Bạn Lại Thị Lành. (Ảnh: NVCC)

Trong tuần thi thứ 2, đã có 102.640 người tham gia thi với 298.129 lượt người thi, 23.312 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

Như vậy, so với tuần thi thứ nhất số người dự thi đã tăng lên gấp gần 2,5 lần (từ 41.488 người lên 102.640 người), số lượt thi cũng tăng lên gần 2,5 lần (từ 136.271 lượt lên  298.129 lượt), số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi tăng lên gần gấp đôi (từ 14.835 người lên 23.312 người).

 

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ Hai:

 

STT

Tỉnh/Thành phố

Số người tham gia

Số lượt tham gia

1

Tỉnh Hà Tĩnh

26,405

65,304

2

Thành phố Hồ Chí Minh

12,115

16,596

3

Tỉnh Lâm Đồng

8,247

14,262

4

Tỉnh Nghệ An

5,731

43,039

5

Tỉnh Quảng Ninh

5,647

6,594

6

Tỉnh Bình Dương

3,939

5,414

7

Thành phố Hà Nội

3,226

7,084

8

Tỉnh Đồng Tháp

3,092

8,091

9

Tỉnh Bình Thuận

2,322

2,750

10

Tỉnh Tuyên Quang

2,263

2,547

 

Đáp án câu hỏi tuần 2 như sau:

 

STT

Câu hỏi

Đáp án đúng

1

Câu 1

C

2

Câu 2

B

3

Câu 3

C

4

Câu 4

B

5

Câu 5

C

6

Câu 6

A

7

Câu 7

C

8

Câu 8

D

9

Câu 9

A

10

Câu 10

D


Số người trả lời đúng

23.312 người

 

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

 

01 giải Nhất

 

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lại Thị Lành

 

Xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

 

23.312

 

01/04/2020 13:49:12

 


02 giải Nhì


2 cá nhân đoạt giải Nhì của tuần thi thứ 2 , (từ trái qua phải: Nông Thị Hạng; Bùi Thị Thu Trang)


 

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nông Thị Hạng

 

Số nhà 453 phuờng Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

 

23.312

 

01/04/2020 19:49:23

 

Bùi Thị Thu Trang

 

Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

 

23.312

 

02/04/2020 07:24:49

 

 

05 giải Ba

 

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Võ Thị Hương

 

Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

23.312

 

04/04/2020 07:11:54

 

Nguyễn Doãn Báu

 

Xóm 2 Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

 

23.312

 

04/04/2020 18:43:06

 

Nguyễn Thị Kim Cương

 

Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

 

23.313

 

31/03/2020 10:17:00

 

Võ Thị Trà

 

Trường mầm non Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

 

23.313

 

31/03/2020 18:44:02

 

Phạm Thanh Luyên

 

Trường mầm non Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

 

23.311

 

31/03/2020 20:14:28

 

 

08 giải Khuyến khích

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Phan Khắc Bách

 

Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

23.313

 

02/04/2020 06:16:59

 

Nguyễn Thị Lệ Quyên

 

Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

23.313

 

02/04/2020 07:14:52

 

Nguyễn Xuân Thủy

 

Phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

23.311

 

02/04/2020 07:29:55

 

Phạm Văn Sơn

 

Trường Trung học Định Hóa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

 

23.311

 

02/04/2020 10:45:47

 

Võ Hồng Nguyên

 

Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

23.313

 

03/04/2020 06:48:05

 

Lương Thị Hậu

 

12/20 đường 3 tháng 2 , phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

23.311

 

03/04/2020 10:35:45

 

Nguyễn Đình An

 

Hội người khuyết tật tỉnh Hà Giang

 

23.311

 

04/04/2020 11:09:55

 

Nguyễn Thế Công

Thôn An Xuân, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

 

23.313

 

04/04/2020 11:11:55

 

 

Sau đây là câu hỏi tuần 3:

 

Câu 1: Đảng ra bản ''Tuyên ngôn về thời cuộc'' đăng trên báo Dân chúng, kêu gọi các đảng phái dân chủ của người Việt Nam, các đoàn thể, cá nhân và cả người nước ngoài đoàn kết trong Mặt trận dân chủ “để vì tự do, hoà bình và cơm áo mà tranh đấu phòng thủ xứ sở'' được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 29/8/1938

B. Ngày 29/10/1938

C. Ngày 29/11/1938

D. Ngày 29/12/1938

Câu 2: “Tắt Đèn”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán với nội dung nói về cuộc sống khốn khổ của tầng lớp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Đây là tác phẩm nổi tiếng của Nhà văn nào sau đây?

A.    Nhà văn Ngô Tất Tố

B.    Nhà văn Nguyễn Công Hoan

C.    Nhà văn Nam Cao

D.    Nhà văn Nguyên Hồng

Câu 3: Để thống nhất nhận thức trong Đảng về đường lối, chính sách của Đảng, nhất là về xây dựng Mặt trận dân chủ, về cuộc tranh cử, phê phán những quan điểm sai trái nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng đã viết và cho xuất bản tác phẩm nào sau đây?

     A. Tác phẩm “Đường Kách mệnh”

     B. Tác phẩm “Vấn đề dân cày”

     C. Tác phẩm “Tự chỉ trích”

     D. Tác phẩm “Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông Dương”

Câu 4: Sau khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp ở Đông Dương tiến hành khủng bố Đảng Cộng sản Đông Dương và các đoàn thể quần chúng. Trước tình hình đó, tại Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng (tháng 11/1939) đã họp nhằm giải quyết vấn đề chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong tình hình mới. Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận nào sau đây?

A.  Mặt trận Việt Minh

B.  Mặt trận Liên Việt

C.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

D.  Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

Câu 5: Nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 11/1940 đã xác định những khẩu hiệu tuyên truyền nào cho các cuộc cách mạng tư sản dân quyền Đông Dương?

A.    Thành lập nhân dân cách mạng quân.

B.    Đả đảo đế quốc chủ nghĩa Pháp, Nhật và các thế lực phản động ngoại xâm. Đả đảo phong kiến bản xứ phản lại quyền lợi dân tộc.

C.    Quốc hữu hoá ngân hàng. Lập một quốc gia ngân hàng thống nhất.

D.    Chính phủ giữ độc quyền ngoại thương.

Câu 6: Để chỉ đạo công tác tư tưởng, chính trị trong Đảng, năm 1942, Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh đã quyết định xuất bản những tờ báo nào?

A.    Cứu quốc

B.    Cờ giải phóng

C.    Việt Nam độc lập

D.    Thanh niên

Câu 7: Trong năm 1941 và đầu năm 1942, đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết những tác phẩm nào sau đây?

A.    Cách đánh du kích

B.    Cách huấn luyện cán bộ quân sự

C.    Lịch sử nước ta (diễn ca)

D.    Địa lý Việt Nam

Câu 8: Cuối tháng 2/1943, Ban Thường vụ Trung ương họp để bàn bạc việc mở rộng Mặt trận thống nhất và đẩy mạnh việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Hội nghị đã đề ra một số quyết định gì về công tác tư tưởng trong Đảng?

A.    Làm cho Đảng thống nhất về tư tưởng và hành động, đấu tranh chống các xu hướng sai lầm…

B.    Các đảng bộ phải thảo luận kỹ những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng.

C.    Gây phong trào học tập chủ nghĩa Mác – Lênin mà nghiên cứu các vấn đề quân sự.

D.    Mở các lớp huấn luyện ngắn ngày ở các cấp đảng bộ để đào tạo cán bộ

Câu 9: Năm 1943, Đảng đưa ra văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân. Bạn cho biết, đó là văn kiện nào?

A.    Tuyên ngôn độc lập

B.    Đề cương hoá Việt Nam

C.    Nghị quyết của toàn thể Ban Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương

D.    Điều lệ tóm tắt của Đảng

Câu 10: Tiến quân ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác và được sử dụng làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cho biết, bài hát được sáng tác năm nào?

A.    Năm 1942

B.    Năm 1943

C.    Năm 1944

D.    Năm 1945

 

Ban Tổ chức Cuộc thi.


Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày