Thứ 7, 03/06/2023, 11:13[GMT+7]

Thông báo số 301/KBTB- KSC về việc mạo danh cán bộ Kho bạc Nhà nước Thái Bình để bán sách, tài liệu và yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin cán bộ

Thứ 5, 16/04/2020 | 19:48:17
3,663 lượt xem
Ngày 16/4/2020, Kho bạc Nhà nước Thái Bình ra Thông báo số 301/KBTB- KSC về việc mạo danh cán bộ Kho bạc Nhà nước Thái Bình để bán sách, tài liệu và yêu cầu đơn vị cung cấp thông tin cán bộ.

Ảnh minh họa.