Thứ 5, 25/07/2024, 19:19[GMT+7]

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Xuân đoạt giải Nhất tuần 4 Cuộc thi

Thứ 3, 21/04/2020 | 08:14:26
1,564 lượt xem
Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng xin chúc mừng bạn Nguyễn Thị Xuân, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên đoạt giải Nhất cuộc thi tuần thứ 4.

Bạn Nguyễn Thị Xuân đoạt giải Nhất tuần 4 Cuộc thi.

Trong tuần thi thứ 4, có 274.410 người dự thi với 571.907 lượt thi, 80.874 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Như vậy, so với tuần thi thứ 3, tuần thi thứ 4 có số người thi tăng 76.795 người (tăng gần 39%); số lượt thi 121.931 lượt (tăng 27%). 

10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất tuần thi thứ 4:

TT

Tỉnh thành

Số người tham gia

Số lượt tham gia


1

Tỉnh Nghệ An

34,703

92,952

 

2

Tỉnh Hà Tĩnh

32,306

89,245

 

3

Thành phố Hồ Chí Minh

26,446

36,238

 

4

Tỉnh Lâm Đồng

13,665

19,856

 

5

Thành phố Hà Nội

10,563

34,890

 

6

Thành phố Đà Nẵng

8,625

10,565

 

7

Tỉnh Quảng Ninh

8,619

12,075

 

8

Tỉnh Nam Định

8,240

9,477

 

9

Tỉnh Hà Nam

7,236

11,057

 

10

Tỉnh Thái Nguyên

7,177

8,405

 


Đáp án câu hỏi tuần 4 như sau:

Câu hỏi

Đáp án đúng

Câu hỏi 1

D

Câu hỏi 2

A

Câu hỏi 3

C

Câu hỏi 4

D

Câu hỏi 5

D

Câu hỏi 6

C

Câu hỏi 7

A

Câu hỏi 8

D

Câu hỏi 9

B

Câu hỏi 10

C

Số người trả lời đúng

80.874 người


 Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các bạn sau đây đoạt giải:

01 giải Nhất

Họ và tên

 

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

 

Nguyễn Thị Xuân

 

Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

80890

14/04/2020 15:17:14


02 giải Nhì

Bạn Trần Quốc Thành đoạt giải Nhì tuần 4Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Trần Quốc Thành

Phường Tân Giang – Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

80851

13/04/2020 18:16:07

Hoàng Văn Khởi

Xã Đồng Bục – Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

80900

14/04/2020 17:55:01


Bạn Hoàng Văn Khởi đoạt giải Nhì tuần 405 giải Ba

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Lê Hồng Sơn

Phường Bắc Hà - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

80900

15/04/2020 16:00:35

Lê Cao Nhật Anh

 

Phường Nghĩa Chánh – Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

80804

19/04/2020 23:42:59

Trần Thị Quế Anh

Phường 3 - Thành phố Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng

80953

15/04/2020 08:48:56

Đinh Thị Kim Dung

Xã Xuân Áng – Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ

80954

17/04/2020 19:39:30

Lê Thị Sâm Thương

Thị trấn Thanh Chương – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An

80789

14/04/2020 17:05:56


08 giải Khuyến khích

 

Họ và tên

Địa chỉ

Dự đoán số người trả lời đúng

Thời gian tham gia

Nguyễn Anh Linh

Phường Trung Đô - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

80976

14/04/2020 08:11:23

Nguyễn Thị Hạnh

Xã Cố Nghĩa – Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình

80986

14/04/2020 14:49:29

Chu Thị Thu Huyền

Xã Y Sơn – Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ

80756

16/04/2020 15:12:59

Nguyễn Ngọc Phương Anh

Phường Bình Thủy – Quận Bình Thuỷ - Thành phố Cần Thơ

80999

18/04/2020 09:25:02

Đỗ Đình Lệ Thủy

Thị Trấn Thạnh An – Huyện Vĩnh Thạnh - Thành phố Cần Thơ

80999

18/04/2020 20:12:36

Phan Thị Ánh Hồng

Thị trấn Kông Chro – Huyện Kông Chro - Tỉnh Gia Lai

81000

13/04/2020 16:28:33

Hoàng Anh Tuấn

Thị trấn Khánh Yên – Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai

81000

18/04/2020 16:32:00

Chu Thị Thu Huyền

Đông Lễ - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị

81011

18/04/2020 10:58:35


Sau đây là câu hỏi tuần 5:

Câu 1: Công tác tư tưởng trong thời kỳ 1939-1945 đã đạt được những thành tựu nào sau đây?

A. Gắn chặt và phục vụ thiết thực cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc

B. Phát huy cao độ lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta

C. Cổ vũ nhân dân nổi dậy tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ của đế quốc và tay sai

D. Cả ba đáp án trên

Câu 2: Ngày 25/11/1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc để kêu gọi toàn dân đoàn kết chống thực dân Pháp. Bạn cho biết Chỉ thị đã nêu khẩu hiệu nào sau đây?

A. “Dân tộc trên hết”, “Tổ quốc trên hết”

B. Bài trừ nội phản

C. Cải thiện đời sống nhân dân

D. Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ

Câu 3: Trong Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các giới thực hiện cho bằng được mục tiêu nào?

A. Dân tộc độc lập

B. Dân quyền tự do

C. Dân sinh hạnh phúc

D. Cả ba đáp án trên

Câu 4: Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”, được nêu trong tác phẩm nào?

A. Sửa đổi lối làm việc

B. Đời sống mới

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

D. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Câu 5: Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” chỉ rõ: Nhiệm vụ của Mặt trận văn hóa kháng chiến là bằng mọi hình thức động viên toàn dân tham gia chiến đấu. Bạn cho biết ai là tác giả cuốn sách này?

A. Hồ Chí Minh

B. Trường Chinh

C. Võ Nguyên Giáp

D. Lê Duẩn

Câu 6: Hội nghị văn hóa của Đảng họp từ ngày 26/2 – 2/3/1949 đã định ra những vấn đề nào sau đây?

A. Đường lối và nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục, văn nghệ giai đoạn mới

B. Phát triển những nét lớn về lý luận xây dựng nền văn hóa mới

C. Phát huy sức mạnh của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức làm công tác văn hóa…

D. Cả ba đáp án trên

Câu 7: Bác Hồ có những câu thơ đã trở thành khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân: “Người người thi đua; Ngành ngành thi đua; Ngày ngày thi đua; Ta nhất định thắng; Địch nhất định thua”. Bạn cho biết những câu thơ này viết trong bài thơ nào?

A. Thơ chúc Tết xuân Mậu Tý (1948)

B. Thơ chúc Tết xuân Kỷ Sửu (1949)

C. Thơ chúc Tết xuân Canh Dần (1950)

D. Thơ chúc Tết xuân Tân Mão (1951)

Câu 8: Ngày 29-6-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập những tiểu ban nào trong Ban Tuyên huấn Trung ương?

A. Huấn học

B. Biên tập; Giáo dục

C. Văn nghệ; Biên tập; Huấn học

D. Huấn học; Biên tập; Văn nghệ; Giáo dục

Câu 9: Nghị quyết số 55 - NQ/TW, ngày 14-9-1950 của Ban Bí thư khóa I, về tổ chức Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng đã Quyết nghị đồng chí nào làm Trưởng ban Tuyên truyền?

A. Tố Hữu

B. Hà Huy Giáp

C. Trần Huy Liệu

D. Nguyễn Văn Huyên

Câu 10: Lên đàng là một trong những hành khúc tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam nhằm kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc. Bạn cho biết ai là tác giả của bài hát này?

A. Nguyễn Đình Thi

B. Lưu Hữu Phước

C. Văn Cao

D. Đỗ Nhuận


Ban Tổ chức Cuộc thi


Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày