Thứ 5, 05/10/2023, 09:35[GMT+7]

Kiểm tra công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Tiền Hải

Thứ 3, 12/05/2020 | 16:18:57
1,673 lượt xem
Sáng ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên, thăm hỏi người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhận hỗ trợ tại thị trấn Tiền Hải.

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ; Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến thời điểm hiện tại, huyện Tiền Hải đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ huyện tới cơ sở để các địa phương và người dân nắm rõ thực hiện. UBND huyện đã tiến hành rà soát, xác định được 23.226 người thuộc nhóm người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm tháng 4/2020. Tổng số tiền dự kiến hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng là 29,4 tỷ đồng. Các nhóm đối tượng còn lại thuộc diện được hỗ trợ đang được rà soát, lập danh sách theo quy định.

Tiền Hải đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền là 8,1 tỷ đồng. 2 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm tháng 4/2020 sẽ hoàn thành việc chi trả hỗ trợ trước ngày 15/5 theo đúng quy định.

Sau khi trực tiếp xuống động viên, thăm hỏi các đối tượng chính sách nhận hỗ trợ tại thị trấn Tiền Hải, chia sẻ về tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người lao động tại Công ty TNHH Pha lê Việt Tiệp, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những lỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị tại huyện Tiền Hải trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu rộng hơn nữa các nghị quyết, quyết định, kế hoạch của các cấp để cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả. Huyện Tiền Hải cần hoàn thành việc chi trả hỗ trợ các đối tượng trong đợt 1 trước ngày 15/5. Tập trung đẩy nhanh tiến độ rà soát các nhóm đối tượng khác theo tinh thần đúng, đủ thủ tục, lộ trình, tuyệt đối không được bỏ sót đối tượng. Khẩn trương gửi danh sách để tỉnh thẩm định trên tinh thần thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác an sinh, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội.

 Trịnh Cường