Thứ 2, 02/10/2023, 01:20[GMT+7]

Tiền Hải tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 2, 18/05/2020 | 08:34:54
1,321 lượt xem
Xác định tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2020, Huyện ủy Tiền Hải đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 - đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Tiền Hải.

Để bảo đảm tổ chức tốt đại hội đảng bộ cơ sở, hướng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Huyện ủy Tiền Hải đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tiến hành phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách các xã thường xuyên bám sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo và giúp cơ sở xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh. Đồng thời, phân công các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện tổ chức đại hội cơ sở tại các địa phương. Tính đến ngày 16/5/2020 toàn huyện có 51/54 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội. Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 tới. 

Để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban, gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội, Tiểu ban Hậu cần, lễ tân. Công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, tiến hành rà soát quy hoạch để lựa chọn đưa vào cấp ủy những đồng chí đủ đức, đủ tài, đồng thời bảo đảm cơ cấu, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền Hải đã tiến hành luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý ở các phòng, ban phù hợp để làm công tác nhân sự trước đại hội. Đồng thời, Huyện ủy đã xác định tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới, làm cơ sở định hướng cho công tác nhân sự tham gia cấp ủy. Trong đó, số lượng cấp ủy 41 đồng chí, dự kiến tỷ lệ nữ chiếm 19%; tuổi trẻ 17% và cơ cấu Ban Thường vụ Huyện ủy số lượng 13 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 8%. Quy trình công tác nhân sự đã thông qua 5 bước theo quy định. 

Cùng với việc chuẩn bị về công tác nhân sự, huyện Tiền Hải cũng đã chú trọng công tác xây dựng văn kiện với quan điểm phải bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ trước và đưa ra phương hướng, định hướng phát triển của tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tiếp theo. Một trong những tiêu chí đầu tiên được Đảng bộ đặt ra là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế là trọng tâm. Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với định hướng phát triển của huyện trong những năm tới trên cơ sở vận dụng tiềm năng, lợi thế; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế địa phương... 

Về công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trước, trong và sau Đại hội, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đã tích cực chuẩn bị xây dựng hệ thống khẩu hiệu, pa nô, phân công các báo cáo viên tuyên truyền về Đại hội. Trong các hội nghị báo cáo viên hàng tháng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức cung cấp thông tin về Đại hội theo từng giai đoạn, đồng thời hướng dẫn các cơ quan trong khối thông tin, tuyên truyền, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội. 

Song song với việc làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và thành công tốt đẹp, huyện Tiền Hải đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; giao cho các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các công trình, phần việc để lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Các địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sức bật mới cho quá trình phát triển, đi lên của huyện.

Mạnh Thắng