Thứ 4, 29/05/2024, 02:57[GMT+7]

Kiến Xương: 100% thanh niên trong danh sách gọi đã lên đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thứ 4, 03/06/2020 | 15:51:51
4,064 lượt xem
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Xương đã xuống lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu cho 1.555 thanh niên.

Tỷ lệ thanh niên tuổi 17 lên đăng ký NVQS của huyện Kiến Xương đạt 100%

Do làm tốt các công tác chuẩn bị, đến nay tỷ lệ nam công dân tuổi 17 của huyện Kiến Xương trong danh sách gọi đã lên đăng ký NVQS đạt 100%.

Trong quá trình triển khai đăng ký NVQS, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương đã tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự với các nội dung như đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực...

Thông qua việc đăng ký NVQS đã giúp Hội đồng NVQS huyện nắm chắc được số nguồn trong diện sẵn sàng nhập ngũ để làm cơ sở cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Vũ Đông

(Đài TT-TH Kiến Xương)