Thứ 3, 03/10/2023, 10:14[GMT+7]

Giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 và Nghị quyết số 18 tại huyện Kiến Xương

Thứ 2, 22/06/2020 | 15:10:51
2,638 lượt xem

Đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát.

Sáng ngày 22/6, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Xương giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi trung ương ban hành hai nghị quyết trên, Huyện ủy Kiến Xương đã tổ chức quán triệt, triển khai học tập và ban hành các văn bản để cụ thể hóa việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết ở địa phương, đơn vị. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị cùng giám sát việc thực hiện nghị quyết đồng thời công khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị và nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong việc tham gia giám sát thực hiện. Thông qua giám sát thường xuyên, Huyện ủy Kiến Xương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết. Huyện ủy đã tổ chức xây dựng đề án vị trí việc làm khối đảng - đoàn thể đã được tỉnh phê duyệt; chỉ đạo UBND huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm theo phê duyệt của UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định; không có cơ quan, đơn vị bố trí vượt định mức số biên chế và số người làm việc theo quy định. Đến 31/5/2020, Kiến Xương còn 110 cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cấp huyện, giảm 11 đơn vị so với 30/6/2017; số lượng đơn vị sự nghiệp công lập còn 90 đơn vị, giảm 23 đầu mối, giảm 29 lãnh đạo là cấp trưởng, cấp phó so với thời điểm 30/6/2017; giảm 568 biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động so với năm 2015.

Lãnh đạo xã Minh Quang báo cáo tại buổi giám sát. 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Kiến Xương trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy  tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần các nghị quyết, nâng cao chất lượng  hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy của hệ thống chính trị . Đồng chí cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của huyện Kiến Xương để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

                                   Thu Thủy