Thứ 5, 30/11/2023, 14:01[GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Thứ 6, 26/06/2020 | 14:34:04
6,694 lượt xem
Sáng ngày 26/6, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo tình hình kinh tế tập thể (KTTT), HTX 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Liên minh HTX tỉnh.

Lãnh đạo một số sở, ngành dự buổi làm việc.

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung do dịch Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã phát huy tối đa lợi thế, khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, linh hoạt trong điều hành, tạo điều kiện giúp các đơn vị thành viên phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn thành lập mới 1 HTX, phát triển 5 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 404 đơn vị. Toàn tỉnh hiện có 1 liên hiệp HTX, 448 HTX với 455.523 thành viên. Lãi bình quân 1 HTX thực hiện 6 tháng năm 2020 ước đạt 45 triệu đồng. Các HTX đã từng bước ổn định sản xuất, có những đóng góp đáng kể đối với kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tuy nhiên, các HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2012 chưa có sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận tình hình phát triển KTTT, đi sâu phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khu vực KTTT phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng đa số các loại hình KTTT trên địa bàn tỉnh đều hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều đơn vị KTTT, HTX năng lực nội tại yếu, hiệu quả kinh tế mang lại cho thành viên chưa nhiều, KTTT chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội ở địa phương, chưa đảm nhiệm được vai trò cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển KTTT giai đoạn 2016 - 2020 và từng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt; sớm kiện toàn ban chỉ đạo phát triển KTTT cấp huyện, thành phố; chú trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật HTX năm 2012, vị trí, vai trò của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thường xuyên rà soát, đánh giá các HTX; tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm nợ đọng kéo dài; giải thể những HTX hoạt động kém hiệu quả, hình thức; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch và chương trình khuyến công, khuyến thương, khuyến nông đối với các HTX; Sở Công Thương tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại hàng năm để trợ giúp mở rộng thị trường nguyên liệu, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho các HTX; xây dựng các mô hình tổ hợp tác chế biến nông sản…

Ngân Huyền