Thứ 5, 25/07/2024, 01:36[GMT+7]

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới

Thứ 3, 30/06/2020 | 07:26:47
5,207 lượt xem
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia do Bộ Công an và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức ngày 29/6, tại Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thảo; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng phải có đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu đi đầu. Người cũng căn dặn: “Muốn dân tin, dân yêu, dân làm theo, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải làm gương trước, "đảng viên đi trước, làng nước đi sau", trước mặt quần chúng không phải ai cũng viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".

Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo   

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho biết, CAND do Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp lãnh đạo, rèn luyện. Đây là lực lượng, là bộ phận quan trọng trong bộ máy chuyên chính của Đảng, có nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và giữ gìn trật tự trị an xã hội. Vì thế, việc giáo dục, rèn luyện tư cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sỹ CAND luôn được Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và đất nước, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trong ngành Công an từ Trung ương tới địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phát huy kết quả, khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Đại tướng Lê Hồng Anh trình bày Tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Đại tướng Lê Hồng Anh đã trình bày tham luận “75 năm Công an nhân dân Việt Nam bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”. Đồng chí cho biết, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới, lực lượng CAND tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đổi mới sâu sắc, đồng bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các nhiệm vụ chính trị. Phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hiệp đồng chiến đấu với Quân đội nhân dân đảm bảo vững chắc quốc phòng, tăng cường đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ công an luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an nhân dân phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng, thực hiện tinh giản biên chế, bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn; thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Suốt 75 năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, có thể nói lực lượng CAND luôn xứng đáng với sáu chữ vàng “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã trình bày tham luận với chủ đề “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới”; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan trình bày tham luận về “Đôi điều lạm bàn về một số lời dạy của Bác Hồ liên quan tới trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo”; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận “Lực lượng CAND phát huy truyền thống vẻ vang và trách nhiệm nêu gương, mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trình bày tham luận “Trách nhiệm chính trị nêu gương đi đầu của lực lượng CAND trong đổi mới sắp xếp bộ máy bảo đảm hiệu lực, hiệu quả theo định hướng của Đảng”…

Được biết, Hội thảo đã nhận được 121 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND. Các bài viết tập trung vào 3 nội dung chính: Nêu gương của cán bộ, đảng viên - Phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới.

Hội thảo cũng nhằm ôn lại truyền thống 75 năm thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ CAND, từ đó bồi đắp niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ chiến sĩ CAND; hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, động viên cán bộ, viên chức, người lao động nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hội thảo diễn ra trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đánh giá cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong CAND nói riêng và toàn Đảng nói chung./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày