Thứ 3, 03/10/2023, 09:57[GMT+7]

Tiền Hải: 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất đạt 8.548,7 tỷ đồng

Thứ 4, 08/07/2020 | 14:41:52
2,442 lượt xem
6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất của huyện Tiền Hải ước đạt 8.548,7 tỷ đồng, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 43,1% kế hoạch năm 2020.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất sứ dân dụng của huyện Tiền Hải tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua tại các phân xưởng sản xuất

Trong đó, sản xuất nông nghiệp tăng 2,62%; công nghiệp - xây dựng tăng 3,83%; thương mại, dịch vụ tăng 0,91%. An sinh xã hội được bảo đảm, văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ. Đến nay xã Đông Lâm, Tây Giang đã được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt các mục tiêu, kế hoạch năm 2020, thời gian tới Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao giá trị bền vững, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, mở rộng, xây dựng hạ tầng tại các cụm công nghiệp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Mạnh Thắng