Thứ 5, 15/04/2021, 00:30[GMT+7]

Tập huấn thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ 4, 07/04/2021 | 15:24:06
1,738 lượt xem
Trong 2 ngày 7-8/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn các môn thi tốt nghiệp THPT của các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Bôn trong tiết học trên lớp.

Tại các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý được tập huấn các nội dung: chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo thi tốt nghiệp năm 2021; định hướng chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp năm 2021; quản lý kế hoạch, nội dung, chương trình ôn thi tốt nghiệp năm 2021; duy trì tỷ lệ chuyên cần ôn thi tốt nghiệp; thảo luận quản lý ôn thi tốt nghiệp; cách thức triển khai máy tính cầm tay trong ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Đội ngũ giáo viên THPT là tổ trưởng chuyên môn THPT được tập huấn các nội dung: thống nhất xây dựng và điều chỉnh kế hoạch ôn thi tốt nghiệp theo từng môn; cách thức tổ chức giờ ôn thi, chủ đề ôn thi; các giải pháp có hiệu quả khi tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021; rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghiệp năm 2021…

Sau đợt tập huấn này, các trường THPT sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên lớp 12, đồng thời phổ biến quy chế thi đến toàn thể học sinh lớp 12.          

Đặng Anh