Thứ 2, 28/11/2022, 11:51[GMT+7]

Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo một số web, fanpage giả mạo

Thứ 5, 03/11/2022 | 19:50:23
1,782 lượt xem
Ngày 3/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cảnh báo, hiện nay, có một số trang web, fanpage và group Facebook giả mạo cơ quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trang web chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các trang web, fanpage và group Facebook này ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của ngành Giáo dục.

Để học sinh, sinh viên và người dân quan tâm đến giáo dục nhận biết rõ về hiện tượng này và phòng, tránh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thống kê, công khai danh sách trang web, fanpage và group Facebook giả mạo.

Danh sách được cập nhật đến ngày 2/11-2022, cụ thể như sau: 

Trang thông tin điện tử Tạp chí Giáo dục và Pháp luật (Lấy tên đơn vị chủ quản là Bộ Giáo dục và Đào tạo): https://www.giaoducvaphapluat.com/?m=1.

Các fanpage và group Facebook:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-Gi%C3%A1o-D%E1%BB.../.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo Wibu 2.0: https://www.facebook.com/bogddtwibu2.0

- Thông tin về giáo dục và đào tạo: https://www.facebook.com/groups/781126542643242/.

- Giáo dục & Đào tạo: https://www.facebook.com/groups/giaoduc/.

- Bộ giáo dục và đào tạo thông chanh yên: https://www.facebook.com/groups/912153902240563/.

- Bộ Giáo dục và Sở đào tạo quốc phòng chính phủ: https://www.facebook.com/groups/267079151055743/.

- ?NK?BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.?Đảng cộng sản?AHG? https://www.facebook.com/groups/2260775060842598/.

- Bộ Giáo Dục và Đào Tạo_TiềnGiang: https://www.facebook.com/groups/1054598258258500/.

- Khoa học - Công nghệ & MT, Bộ Giáo dục & Đào tạo: https://www.facebook.com/groups/554428408264633/.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày