Thứ 7, 28/01/2023, 21:07[GMT+7]

Vũ Thư: Phát động phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ

Thứ 6, 09/12/2022 | 17:55:58
3,043 lượt xem
Chiều ngày 9/12, tại Trường THCS Vũ Hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức lễ phát động phong trào học tiếng Anh, phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ và những hoạt động thực tế trong các cơ sở giáo dục.

Trường THCS Vũ Hội tổ chức trò chơi tìm từ khóa bằng tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng nghe, nói tiếng Anh cho các em học sinh.

Những năm qua, với sự quan tâm của ngành giáo dục và các nhà trường, kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và năng lực sử dụng tiếng Anh của học sinh trên địa bàn huyện Vũ Thư từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, các kỹ năng này còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu ngoại ngữ ngày càng cao khi đất nước phát triển, hội nhập thế giới. Để phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh trong các nhà trường gắn với thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, huyện Vũ Thư phát động mỗi nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường học. Khuyến khích các nhà trường liên kết với các trung tâm ngoại ngữ đủ điều kiện để triển khai giảng dạy chương trình tiếng Anh tăng cường; tích hợp giảng dạy tiếng Anh thông qua tổ chức ngày hội tiếng Anh, các hoạt động ngoại khóa, giao lưu, trò chơi bằng tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếng Anh và bộ môn khác chú trọng tự học, nâng cao trình độ, nghiệp vụ dạy học ngoại ngữ; sử dụng tiếng Anh.

Các em học sinh Trường THCS Vũ Hội giao lưu với giáo viên nước ngoài bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Tại lễ phát động, học sinh Trường THCS Vũ Hội được tham gia các hoạt động ngoại khóa như giao lưu với giáo viên người nước ngoài, hội thi các câu lạc bộ tiếng Anh, trả lời câu hỏi, hát bài hát tiếng Anh…

Quỳnh Lưu