Thứ 5, 09/02/2023, 01:06[GMT+7]

Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông

Thứ 4, 21/12/2022 | 15:18:56
1,679 lượt xem
Sáng ngày 21/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông trong tỉnh.

Hội nghị triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong các trường phổ thông tỉnh Thái Bình.

Ngành giáo dục xây dựng mục tiêu đến năm 2025, 100% trường tiểu học tổ chức dạy môn tiếng Anh tự chọn đối với lớp 1, lớp 2; 100% trường phổ thông dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn tiếng Anh cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12; 20% số trường thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh; 8 trường tiểu học, 8 trường THCS, 9 trường THPT thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo định hướng quốc tế. 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về năng lực ngoại ngữ theo quy định và có kỹ năng nghe, nói tiếng Anh theo chuẩn quốc tế TOEFL hoặc IELTS, giáo viên cốt cán cấp THPT được đào tạo và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đến năm 2025, tỉnh có 25% học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ A1, A2, B1. Đến năm 2030, 100% trường phổ thông thực hiện chương trình tăng cường tiếng Anh, 90 trường phổ thông thực hiện chương trình giảng dạy tiếng Anh theo định hướng quốc tế; 50% học sinh lớp 5, lớp 9, lớp 12 đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ A1, A2, B1.

Trường THCS Vũ Hội (Vũ Thư) tổ chức cho học sinh giao lưu với giáo viên nước ngoài để rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh tốt hơn.

Để đạt mục tiêu này, ngành giáo dục và đào tạo các cấp phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, vai trò của việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. Các địa phương, nhà trường rà soát, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh nâng cao các kỹ năng nghe, nói theo chuẩn quốc tế. Cấp ủy, chính quyền, các trường học quan tâm bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Ngành giáo dục và đào tạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn đầu ra của cấp học theo chuẩn quốc tế; tích cực xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, đẩy mạnh xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ.

Quỳnh Lưu