Thứ 6, 21/06/2024, 18:29[GMT+7]

UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác triển khai kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

Thứ 4, 06/09/2023 | 17:09:27
5,378 lượt xem
Chiều ngày 6/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 15/8, đối với công tác bồi dưỡng giáo viên dạy các môn tích hợp, môn mới, số lượng giáo viên cần bồi dưỡng và đề nghị bồi dưỡng là 1.133 giáo viên. Trong đó, giáo viên tiểu học dạy môn Tin học và Công nghệ là 228 người; giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên là 543 người; giáo viên THCS dạy môn Lịch sử - Địa lý là 362 người. Hình thức bồi dưỡng trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên nâng trình độ để đạt chuẩn, số lượng giáo viên cần bồi dưỡng và đề nghị bồi dưỡng là 350 người. Về việc bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh cho giáo viên, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, tổng số giáo viên đề nghị bồi dưỡng 2 kỹ năng nghe, nói theo chuẩn quốc tế là 569 người. Tuy nhiên, hiện nay chưa thực hiện được công tác đào tạo, bồi dưỡng theo các kế hoạch đã ban hành do gặp một số khó khăn vướng mắc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của các sở, ngành là giao nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đào tạo giáo viên mầm non nâng cao trình độ để đạt chuẩn. Đối với kế hoạch nâng chuẩn, bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo sớm rà soát lại những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của ngành, có hướng dẫn để các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Liên quan đến đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng giáo viên theo các kế hoạch của UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng các phương án, phải có phân tích cụ thể về ưu điểm, nhược điểm của các phương án dựa trên căn cứ pháp lý và tham mưu UBND tỉnh trong tháng 9/2023.

Đặng Anh