Thứ 7, 09/12/2023, 12:11[GMT+7]

Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập

Thứ 3, 10/10/2023 | 18:09:40
1,367 lượt xem
Sáng ngày 10/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh báo cáo các chuyên đề tại hội nghị.

Các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề gồm: quán triệt và triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; một số nội dung cơ bản về khuyến học, khuyến tài và chuyên đề xây dựng xã hội học tập là xu thế tất yếu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Từ đó, góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động của công tác này theo các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đã xác định.

Đặng Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày