Thứ 3, 27/02/2024, 10:31[GMT+7]

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023: 10 dấu ấn nổi bật

Thứ 6, 09/02/2024 | 16:05:45
4,785 lượt xem
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo người dân, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ với những gam màu rực rỡ. Điều đó được khẳng định thông qua 10 dấu ấn nổi bật do Hội Khuyến học tỉnh bình chọn.

Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng “Học không bao giờ cùng” cho học sinh huyện Kiến Xương.

1. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm 2023, có hàng nghìn bài viết, giao lưu trực tuyến trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng xã hội thu hút đông đảo người xem và tạo hiệu ứng tích cực.

2. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí đề án xây dựng xã hội học tập tăng so với năm 2022 mỗi xã, phường, thị trấn 3 triệu đồng.

3. Có nhiều biện pháp tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên cả về chiều rộng và chiều sâu. Năm 2023, toàn tỉnh có 2.576 chi hội, 6.287 ban khuyến học; số hội viên toàn tỉnh là 662.525, đạt 34,9% (tăng 0,5% so với năm 2022). Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh và tổ chức hội các cấp được củng cố, kiện toàn.

4. Thái Bình thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2023” và Quyết định 677/QĐ-TTg về “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” thực chất, hiệu quả vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ công dân học tập đạt 26,5%; gia đình học tập đạt 65,6%; dòng họ học tập đạt 61,2%; cộng đồng học tập đạt 76,1%; đơn vị học tập đạt 77,6% và cộng đồng học tập cấp xã đạt 100%. Tháng 10/2023, Đoàn kiểm tra của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam về Thái Bình kiểm tra và đánh giá cao kết quả thực hiện 2 Quyết định trên.

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức ký kết phối hợp với 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, một số sở, ngành và Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội; chủ trì, phối hợp với Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn các chuyên đè khuyến học gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn cho hàng nghìn hội viên hội khuyến học.

6. Tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Năm vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện, hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đổi mới mô hình Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với đó, đạt giải nhì hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh Thái Bình lần thứ X với giải pháp “Thiết kế mô hình Trung tâm học tập cộng đồng đổi mới hoạt động chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030” (không có giải nhất lĩnh vực này).

7. Phát triển đa dạng các loại hình quỹ khuyến học, huy động mọi lực lượng xã hội quan tâm ủng hộ quỹ ngày càng lớn mạnh, hỗ trợ tích cực các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. Năm 2023, tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 163 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tổ chức trao thưởng 224.729 suất quà với số tiền trên 118 tỷ đồng cho giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích cao và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan hiếu học. Hội Khuyến học tỉnh đã huy động và trao thưởng trên 300 triệu đồng.

8. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng “Chủ động - Thiết thực - Hiệu quả” tạo khí thế sôi nổi trong các cấp hội. Năm 2023, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho 17 đơn vị thuộc Hội Khuyến học tỉnh; 146 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; 82 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

9. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ khuyến học. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-HKH, ngày 27/2/2023 về hướng dẫn các cấp hội kiểm tra công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở đó, Hội Khuyến học tỉnh đã trực tiếp kiểm tra 8 đơn vị cấp huyện, 8 đơn vị cấp xã, 15 dòng họ học tập, gia đình học tập, công dân học tập tiêu biểu. Hội khuyến học các huyện, thành phố đã kiểm tra 100% các đơn vị cấp xã, phường, thị trấn.

10. Biên tập, phát hành 2 cuốn sách là những ấn phẩm có giá trị, thiết thực là cẩm nang phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bao gồm: cuốn sách “Hệ thống các văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” do Nhà xuất bản Dân trí phát hành và tập thơ “Tình khuyến học” của Hội Khuyến học Thái Bình do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành lần thứ nhất.


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày