Thứ 3, 28/05/2024, 09:19[GMT+7]

Triển khai các thông tư, tập huấn về đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:20:11
2,507 lượt xem
Sáng ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đánh giá, công nhận đơn vị học tập cấp huyện, tỉnh và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh; tập huấn triển khai nhân rộng đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã được phổ biến những quy định chung; thẩm quyền, mức độ, tiêu chí, điều kiện và quy trình đánh giá, công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập các cấp; trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện Thông tư số 24, Thông tư số 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để thực hiện tốt việc triển khai nhân rộng mô hình trung tâm học tập cộng đồng chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2030, thời gian tới, cần xây dựng nội dung, các chuyên đề học tập cộng đồng; hoàn thiện trang web học tập cộng đồng nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; thiết kế bài học, bài giảng điện tử về học tập cộng đồng. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thành nhân tố đột phá giúp các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số trong quản lý; kết nối các nguồn lực thực hiện mô hình đổi mới.

Các đại biểu dự tập huấn. 

Mô hình đổi mới trung tâm học tập cộng đồng hoạt động chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đáp ứng mục tiêu xây dựng xã hội học tập.

Đặng Anh