Thứ 3, 28/05/2024, 08:51[GMT+7]

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình học tập

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:09:25
2,902 lượt xem
Sáng ngày 26/4, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng các mô hình học tập và giới thiệu đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình phát biểu tại tọa đàm.

Thời gian qua, việc xây dựng các mô hình học tập ở 2 tỉnh Thái Bình và Nghệ An đã có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống, xã hội của người dân cũng như mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Từ mỗi công dân cho đến từng gia đình, dòng họ, thôn, tổ dân phố, đơn vị và cộng đồng đều có sự phát triển mạnh mẽ gắn kết phong trào xây dựng các mô hình học tập với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, thực tiễn khi triển khai các mô hình học tập cho thấy việc nhân rộng, phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình đang gặp phải những khó khăn như: hạn chế về công tác tuyên truyền; việc đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học theo hướng mở còn hạn chế; hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng chưa đạt được hiệu quả cao…

Các đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tìm hiểu về việc đổi mới mô hình trung tâm học tập cộng đồng tại Thái Bình.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm sớm khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất đối với các cấp hội và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, sớm đưa tỉnh Thái Bình và tỉnh Nghệ An trở thành “tỉnh học tập”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

                                                                               Đặng Anh