Thứ 3, 21/05/2024, 15:06[GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền tới học sinh về Tổng đài Bảo vệ trẻ em 111

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:00:22
1,305 lượt xem
Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền tới học sinh về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhằm giúp các em biết được nơi có thể tiếp nhận thông tin và hỗ trợ các em mọi nơi, mọi lúc khi gặp vấn đề.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024. 

Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở lao động, thương binh và xã hội, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo địa phương quan tâm triển khai, nhân rộng các phong trào, mô hình, sáng kiến chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tùy theo điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức lễ phát động hưởng ứng hoặc triển khai đồng thời các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024, thời gian triển khai từ ngày 1-6 đến ngày 30-6.

Các sở giáo dục và đào tạo cần xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động Vì trẻ em với các thông điệp như: Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em; bảo đảm quyền trẻ em phải là trung tâm của chính sách, chiến lược phát triển đất nước; toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các đơn vị, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền tới học sinh về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhằm giúp các em biết được nơi có thể tiếp nhận thông tin và hỗ trợ các em mọi nơi, mọi lúc khi gặp vấn đề.

Các sở giáo dục và đào tạo cần quan tâm tới việc vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em và xây dựng các công trình (trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi...) cho trẻ em.

Theo hanoimoi.com.vn

  • Từ khóa