Thứ 2, 15/07/2024, 12:52[GMT+7]

UBND tỉnh: Họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo một số nội dung

Thứ 5, 13/06/2024 | 17:50:47
9,451 lượt xem
Chiều ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 – 2025; Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 – 2025; Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo và thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới tỉnh Thái Bình; kết quả thực hiện việc sáp nhập các cơ sở giáo dục theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Theo dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí học trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục mầm non, GDPT công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025 như sau: đối với địa bàn thành thị, cấp mầm non 125.000 đồng/học sinh/tháng, tiểu học 70.000 đồng/học sinh/tháng, THCS 70.000 đồng/học sinh/tháng, THPT 85.000 đồng/học sinh/tháng; đối với địa bàn nông thôn, cấp mầm non 80.000 đồng/học sinh/tháng, tiểu học 35.000 đồng/học sinh/tháng, THCS 35.000 đồng/học sinh/tháng, THPT 50.000 đồng/học sinh/tháng. Mức học phí đối với học sinh tiểu học dùng làm căn cứ để quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 – 2025, trong đó học thêm ngày thứ Bảy, học trong hè nếu cha mẹ trẻ có nhu cầu là 35.000 đồng/trẻ/ngày đối với thành thị và 30.000 đồng/trẻ/ngày với nông thôn. Dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh cấp tiểu học (áp dụng đối với môn tin học, ngoại ngữ tự chọn, học sinh có nhu cầu) là 40.000 đồng/học sinh/ngày đối với thành thị và 35.000 đồng/học sinh/ngày với nông thôn. Ngoài ra dự thảo Nghị quyết cũng quy định rõ các khoản thu khác.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo và thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới tỉnh quy định cụ thể đối tượng, cơ chế, mức hỗ trợ, hình thức chi trả và thu hồi kinh phí cán bộ quản lý, giáo viên được cử đi đào tạo bồi dưỡng.

Thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh, năm 2021, đã giảm 18% đầu mối các cơ sở giáo dục, khắc phục tình trạng dạy chéo ban, giảm đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, chất lượng giáo dục ổn định, từng bước được nâng lên, bảo đảm mục tiêu giáo dục. Theo kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp, đến năm 2030, tiếp tục giảm được 47 cơ sở giáo dục công lập, khuyến khích thành lập mới các trường ngoài công lập.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính thống nhất mức thu giữa thành thị và nông thôn để các mức thu không chênh lệch quá lớn, sau đó tiếp tục lấy ý kiến góp ý của các sở ngành; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các luận cứ để minh chứng việc đưa ra các mức thu, khoản thu. Với 2 dự thảo trờ trình về quy định chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và dự thảo tờ trình quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 – 2025, đồng chí Phó Chủ tịch đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, sớm hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

Đối với Kế hoạch số 45, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ điều kiện thực tế, đối chiếu với công tác quy hoạch của tỉnh, phối hợp với các địa phương, xây dựng lộ trình sáp nhập trường học phù hợp trong thời gian tới.

                                                              Đặng Anh