Thứ 7, 20/07/2024, 04:51[GMT+7]

Ban hành tài liệu hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường học

Chủ nhật, 30/06/2024 | 13:49:04
2,765 lượt xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành tài liệu “Hướng dẫn truyền thông giáo dục sức khỏe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông”, dùng để tập huấn, bồi dưỡng về truyền thông giáo dục sức khỏe tại các cơ sở giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe học sinh trong thời gian được nuôi dạy và học tập ở trường, tuy nhiên, hiện nay việc hướng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông còn chưa đồng bộ và thống nhất.

Do vậy, mục tiêu của tài liệu là nhằm hướng dẫn, bồi dưỡng, cung cấp kiến thức và kỹ năng, phương pháp tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong nhà trường, cung cấp cho các nhà quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên y tế trường học những thông tin chung về sức khỏe học đường, một số quy định về y tế trường học và biểu mẫu về quản lý sức khỏe học sinh. Từ đây, các trường xây dựng các kế hoạch tổ chức triển khai công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tài liệu gồm các phần: Tổng quan về sức khỏe học đường và tầm quan trọng của công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe học sinh; Tổng quan và tầm quan trọng của công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường học; Các hình thức truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường học; Hành vi sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thay đổi hành vi cá nhân; Lập kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong trường học.

Theo nhandan.vn

  • Từ khóa