Thứ 5, 25/07/2024, 08:34[GMT+7]

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh trong 5 năm đạt trên 443 tỷ đồng

Thứ 2, 08/07/2024 | 17:34:39
4,194 lượt xem
Chiều ngày 8/7, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; hướng dẫn thực hiện các quyết định của Hội Khuyến học Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024, hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời lan tỏa, biểu dương gương sáng tự học thành tài, nhân rộng các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt… Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên được quan tâm đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu. 

Đến nay, toàn tỉnh có 8/8 hội khuyến học huyện, thành phố, trong đó một số hội khuyến học cấp huyện có tỷ lệ hội viên/dân số đạt cao như huyện Đông Hưng 38,4%, huyện Kiến Xương 39,2%... Các tổ chức khuyến học đều có tôn chỉ, mục đích cụ thể, phương pháp hoạt động khoa học, hiệu quả, mô hình hoạt động phong phú. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh trong 5 năm bao gồm quỹ khuyến học dòng họ, thôn làng, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đạt trên 443 tỷ đồng; đã trao thưởng trên 397 tỷ đồng. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả tạo khí thế trong các cấp hội. 

Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh đã biên tập, phát hành nhiều tài liệu có giá trị, thiết thực là cẩm nang phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp với các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ khuyến học; ứng dụng chuyển đổi số vào các hoạt động khuyến học; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng kịp thời các tổ chức, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa trong nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến, học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Tú Anh