Chủ nhật, 14/07/2024, 08:02[GMT+7]

Phê duyệt Sổ tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

Thứ 5, 10/09/2020 | 15:06:06
2,678 lượt xem
Số tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học vừa được Bộ GD-ĐT phê duyệt, cho sử dụng rộng rãi tại các nhà trường trên toàn quốc.

Học sinh cần rửa tay hằng ngày để phòng, chống dịch bệnh.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan tiềm ẩn của Covid-19 trong môi trường học đường, đồng thời giảm thiểu sự gián đoạn học tập và bảo vệ học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học, Bộ GD-ĐT đã xây dựng tài liệu tham khảo “Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học”.

Tài liệu này cung cấp các nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, cập nhật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học trên cơ sở các hướng dẫn chung của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT và Tổ chức Y tế Thế giới.

Bên cạnh những thông tin cơ bản về dịch bệnh Covid-19, tài liệu cung cấp những thông tin đầy đủ về nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 tại trường học, các biện pháp bảo đảm trường học an toàn, công tác chuẩn bị, ứng phó của nhà trường khi có trường hợp bệnh nghi ngờ trong trường học…

Bộ GD-ĐT cho biết, sổ tay được sử dụng tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc.

Theo nhandan.com.vn