Thứ 5, 05/10/2023, 06:06[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình triển khai, quán triệt nghị quyết

Thứ 6, 11/09/2020 | 14:36:37
1,818 lượt xem
Sáng ngày 11/9, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết.

Các học viên tham gia học tập nghị quyết.

Trong thời gian 1/2 ngày, các cán bộ, đảng viên hội viên hội cựu chiến binh các thôn, tổ dân phố, các xã, phường đã được báo cáo viên của thành phố quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về “Xây dựng tổ chức hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; một số nghiệp vụ công tác hội và thông tin về tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, tình hình biển đảo gần đây.

Thông qua việc học tập, giúp cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVIII. Từ đó, mỗi cán bộ, hội viên thống nhất trong tư tưởng, hành động, chủ động, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Minh Nguyệt