Thứ 4, 26/06/2024, 03:48[GMT+7]

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng ngày 3/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chuyên đề “Học tập và làm theo...

03.04.2024 | 15:31 PM

Vũ Thư: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 15/12, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

15.12.2023 | 16:54 PM

Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đoàn các cấp

Ngày 7/6, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; Nghị quyết...

07.06.2023 | 16:44 PM

Hội Cựu chiến binh thành phố: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và công tác bầu cử

Sáng ngày 11/3, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt...

11.03.2021 | 15:42 PM

Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình triển khai, quán triệt nghị quyết

Sáng ngày 11/9, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các...

11.09.2020 | 14:41 PM