Thứ 5, 05/10/2023, 06:47[GMT+7]

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Thứ 7, 18/03/2023 | 18:52:19
2,851 lượt xem

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Sáng ngày 18/3, Trung ương  Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và giới thiệu một số chuyên đề năm 2023; giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng 3.500 đại biểu là cán bộ chủ chốt của hội và người cao tuổi tiêu biểu trong toàn quốc trong toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ, thông tin những vấn đề về người cao tuổi trong nước và trên thế giới; định hướng chính sách, nguồn lực của Đảng và Nhà nước chăm lo, động viên người cao tuổi, nhất là trong bối cảnh già hóa dân số gia tăng nhanh như hiện nay.

Các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt một số nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ chủ chốt của hội và người cao tuổi tiêu biểu nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về công tác  người cao tuổi và hội người cao tuổi; từ đó tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong các cấp hội và sự ủng hộ của toàn xã hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nguyễn Triệu