Thứ 5, 25/07/2024, 00:31[GMT+7]

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thứ 4, 03/04/2024 | 15:06:59
9,166 lượt xem
Sáng ngày 3/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có 600 đại biểu là cán bộ làm công tác công đoàn trong toàn tỉnh. Các đại biểu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 2 phần chính của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quán triệt một số nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam như: bối cảnh, tình hình, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023 - 2028; nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, công tác tài chính công đoàn, công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

Thu Hoài