Thứ 5, 25/07/2024, 01:36[GMT+7]

Vũ Thư: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ 6, 15/12/2023 | 16:42:46
16,242 lượt xem
Sáng ngày 15/12, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban của huyện và xã, thị trấn được phổ biến, quán triệt các nội dung chính của Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Huyện ủy Vũ Thư đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, thương mại, dịch vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và xã, thị trấn, trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày