Thứ 6, 14/06/2024, 08:59[GMT+7]

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 3, 29/09/2020 | 17:11:20
7,507 lượt xem
Chiều ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 3009_HDHd_phat_sinh_dot_xuat__mixdown.mp3

Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐNĐ tỉnh sẽ xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến một số cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh, tạo nguồn vốn hỗ trợ các địa phương thanh toán nợ xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các công trình cấp bách, thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy, Đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận để thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận 5 tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm, kế hoạch, giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Khẩn trương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý thu. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 

Thường trực HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

1.Nghị quyết về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.

2. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

3. Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

4. Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiền Hải thuộc Khu kinh tế Thái Bình.

5. Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày