Thứ 5, 20/06/2024, 09:11[GMT+7]

Phát huy tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”

Thứ 2, 19/10/2020 | 09:16:01
8,095 lượt xem

Đồng chí Trần Văn Toản, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh (người ở giữa) thăm mô hình trồng ớt xuất khẩu của HTX SXKD nông nghiệp an toàn Vũ Anh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ V đề ra, góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT), HTX phát triển nhanh, bền vững. Số lượng, chất lượng hoạt động của HTX, tổ hợp tác (THT) được tăng lên. Các HTX hoạt động đúng bản chất, tập trung hỗ trợ kinh tế hộ thành viên; cán bộ quản lý HTX tâm huyết, giàu kinh nghiệm, nhạy bén với thị trường. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò và vị thế của KTTT trong tình hình mới.

Hỗ trợ thành viên
Hiện toàn tỉnh có 440 HTX, trong đó: 330 HTX nông nghiệp, 13 HTX tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX xây dựng, 5 HTX thương mại dịch vụ, 4 HTX giao thông vận tải, 1 HTX lĩnh vực khác và 85 quỹ tín dụng nhân dân; 1 liên hiệp HTX; 190 THT với 545.000 thành viên. Các HTX đã khẳng định vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tạo điều kiện cho các thành viên, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm. Với 545.000 thành viên; doanh thu bình quân của 1 HTX nông nghiệp đạt 1,150 tỷ đồng/năm, lãi bình quân đạt 85 triệu đồng/năm; HTX phi nông nghiệp đạt 5 tỷ đồng/năm, lãi bình quân 430 triệu đồng/năm, thu nhập thành viên từ 4,5 - 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của KTTT, trong nhiệm kỳ qua công tác tuyên truyền được đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Thái Bình mở các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự, tin, bài về kinh tế tập thể, các điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Năm 2019, website của Liên minh HTX tỉnh đi vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT đến cán bộ, nhân dân trong tỉnh và tỉnh bạn... Nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã mở 37 lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh cho 3.280 lượt chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ nghiệp vụ HTX và quỹ tín dụng nhân dân; qua đó trình độ, nhận thức, kỹ năng trong lãnh đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh của đội ngũ cán bộ HTX, quỹ tín dụng nhân dân, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ và người lao động được nâng lên và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho thành viên vay ưu đãi số tiền là 6.260 triệu đồng để phát triển sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện việc làm cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định.

Hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được Liên minh HTX tỉnh tổ chức để giới thiệu, quảng bá thương hiệu và sản phẩm, đồng thời tạo cơ hội cho các thành viên tìm kiếm thị trường, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp khác ở ngoài tỉnh.

HTX SXKD DVNN xã Thụy Văn (Thái Thụy) điều hành tốt khâu thu hoạch, bảo đảm thời vụ, tiết kiệm chi phí cho thành viên. 

Tiếp tục đổi mới
Giai đoạn 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh đặt mục tiêu phát triển đa dạng các loại hình HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực; chú trọng phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi hữu cơ; xây dựng HTX ở các vùng, nơi có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xây dựng mô hình HTX chuyên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của các địa phương trong tỉnh. Phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trở thành một bộ phận quan trọng trong KTTT, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh trong khu vực nông thôn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh về chính trị, thống nhất mục tiêu, định hướng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển KTTT; tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2020 - 2025. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX: lựa chọn các HTX điển hình tiên tiến để hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng thí điểm phát triển theo mô hình HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chú trọng tư vấn, hỗ trợ các HTX, Liên hiệp HTX, THT trong ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tư vấn các địa phương xây dựng chuỗi giá trị liên kết vững chắc giữa 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và HTX). Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các HTX thông qua chính sách xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu; xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng hóa; quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, ngành nghề, dịch vụ HTX. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển.

Với tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả sản xuất của đơn vị thành viên. Khuyến khích đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thành viên và là chỗ dựa tin cậy cho các HTX.

Trần Văn Toản
(Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình)