Thứ 5, 23/05/2024, 06:13[GMT+7]

Kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh

Thứ 4, 30/12/2020 | 18:45:37
8,093 lượt xem
Chiều ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị của UBND tỉnh kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh năm 2020; cho ý kiến về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 31122020_Kiem_diem_tap_the_ca_nhan_mixdown.mp3

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành phố.

Năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh đã thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên và các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm. Chính vì thế, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng khá và cao hơn mức tăng trưởng dự kiến của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 53.523 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2019; tổng giá trị sản xuất ước đạt 154.251 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2019, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,2% và khu vực thương mại, dịch vụ tăng 2,8%. Ngoài ra, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh còn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và thi đua, khen thưởng, từ đó động viên và tạo sự lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, cá nhân các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng thực hiện kiểm điểm năm 2020, trong đó chỉ rõ những ưu điểm cũng như thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế của bản thân, trên cơ sở đó đề ra phương hướng và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, các ý kiến chính là cơ sở để tập thể và từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh có định hướng khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND tỉnh làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh về định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đó là nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã đề ra; thực hiện quyết liệt cho công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Về chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh, trên cơ sở đăng ký của các sở, ngành và huyện, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng chương trình công tác theo từng tháng với dự kiến gồm 107 nội dung, trong đó có 63 nội dung họp UBND tỉnh, 5 nội dung họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, 39 nội dung họp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố nghiên cứu, rà soát lại các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách để bổ sung kịp thời; giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh; đồng thời, đề nghị sau khi ban hành chương trình công tác, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu điều hành thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng kỷ cương, kỷ luật và quy chế đã đề ra.

 Minh Hương


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày