Chủ nhật, 28/05/2023, 22:15[GMT+7]

Khai mạc Triển lãm "Đảng Cộng sản Việt Nam - Sáng mãi niềm tin"

Thứ 4, 20/01/2021 | 15:09:22
620 lượt xem
Sáng ngày 20/1, Thư viện quốc gia Việt Nam khai mạc Triển lãm tư liệu "Đảng Cộng sản Việt Nam- Sáng mãi niềm tin" với hơn 1000 tài liệu quý được trưng bày.

Ảnh minh họa.

Sự kiện nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm đưa người xem trở về những ngày đầu tiên hình thành và ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp đó là chặng đường Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển đất nước…

Các kỳ Đại hội của Đảng từ năm 1935 đến nay cũng được tái hiện qua những hình ảnh tư liệu sống động. Qua đó nổi bật vai trò lãnh đạo, những thắng lợi vẻ vang của Đảng trên cơ sở phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và lãnh đạo Đảng.

Triển lãm là hoạt động ý nghĩa, góp phần động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo: vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày