Thứ 5, 25/07/2024, 19:05[GMT+7]

Về việc tặng quà gia đình chính sách, người có công dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ 2, 25/01/2021 | 09:42:29
2,651 lượt xem
Ngày 11/1/2021, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, quà tặng của Chủ tịch nước cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng sẽ được trao bằng tiền mặt, bao gồm 2 mức:

Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tặng quà tết cho người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Mức quà 600.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mức quà 300.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Cùng với quà tặng của Chủ tịch nước, ngày 28/12/2020, Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 62-TB/TU về việc tặng quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, đối với đối tượng chính sách, người có công với cách mạng mức quà tặng 500.000 đồng/người/suất (trong đó mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng bằng hiện vật). Cụ thể, đối tượng tặng quà gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945); Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (kể cả vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác); thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thương binh không hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động); người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người thờ cúng liệt sĩ; người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trường hợp một người đồng thời hưởng nhiều chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì chỉ được tặng 1 suất quà, hộ khẩu thường trú và lĩnh trợ cấp ở đâu thì nhận quà ở nơi đó. Đối với người được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà đồng thời là người đang hưởng các chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng khác (đủ điều kiện nhận 1 suất quà theo quy định nêu trên) thì vẫn được nhận thêm 1 suất quà của người thờ cúng liệt sĩ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân duy nhất của liệt sĩ còn sống thì được lựa chọn phương án nhận quà tặng của tỉnh theo đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng (ví dụ: Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con là liệt sĩ thì có thể lựa chọn nhận 1 suất quà theo đối tượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc nhận 2 suất quà của thân nhân 2 liệt sĩ).

Nguyễn Cường