Thứ 2, 05/06/2023, 03:38[GMT+7]

Cơ đồ đất nước - Niềm tin và kỳ vọng

Thứ 2, 15/02/2021 | 08:11:35
1,359 lượt xem
Việt Nam chưa bao giờ có tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đó chính là động lực tạo niềm tin, kỳ vọng mới cho sự phát triền nhanh, bền vững trong năm mới.

Xuân Tân Sửu, mùa xuân thứ 91 của Đảng và cũng là mùa xuân thứ 35, Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sức mạnh tổng hợp của dân tộc không ngừng được nâng cao, thế và lực của đất nước đã được nâng lên một tầm cao mới. Đã có rất nhiều thay đổi, từ một nước nghèo, hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có tốc độ tăng trưởng khá cao. 

Giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng bình quân gần 6%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Đến nay, quy mô, tiềm lực nền kinh tế được nâng lên; hệ thống hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hiện đại. Nếu như năm 1989, quy mô nền kinh tế nước ta đạt khoảng 6,3 tỷ USD thì tới năm đã đạt khoảng 343 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 3.521 USD.

Còn theo theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, tính theo sức mua tương đương, quy mô nền kinh tế nước ta đạt 1,05 nghìn tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt trên 10.000 USD.

Thành quả đất nước có được hôm nay là minh chứng cho đường lối lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, là sự khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và là kết tinh của tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức đồng lòng của gần 100 triệu người dân cả nước. Thành quả đó không chỉ cần được trân trọng, giữ gìn, mà còn cần được tiếp tục phát huy để tạo ra xung lực cho sự phát triển trong thời gian tới.

Để làm được điều này, để đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao thì cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ vừa được Đại hội XIII của Đảng đề ra. Trước hết là tiếp tục nêu cao tinh thần hành động tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; coi trọng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Tất cả đều phải nỗ lực cao nhất để sớm đưa các quyết sách được Đại hội XIII đề ra vào cuộc sống.

Cả đất nước đang lan tỏa không khí thành công của Đại hội XIII của Đảng. Điều này làm cho mùa xuân năm nay càng ý nghĩa hơn. Nhân dân cả nước có niềm tin để đặt nhiều kỳ vọng vào sự quyết liệt đổi mới, vào bản lĩnh của những nhà lãnh đạo đủ bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: "Có làm được hay không, có biến thành của cải vật chất hay không, có mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đó mới là thành công thực tế".

 Theo: vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày